Sklízecí mlátičky při sklizni obilovin zároveň sklidí i plevel. Plevel společně se zrnem projde útrobami sklízecí mlátičky. Zatímco zrno putuje do zásobníku, plevel je rozmetán zpět na pole. A to může být v mnoha agrotechnických postupech přítěží, neboť plevel se velmi snadno uchytí znovu a zanedlouho na poli opět vyroste. Plevel je ale možné zlikvidovat chemicky postřikovačem, avšak v současné době, kdy je tlak na omezování chemie v zemědělství a chystají se v některých státech i zákazy používání různých chemických přípravků, přichází na trh ekologičtější verze v podobě mechanického likvidování.

Technologii mechanického likvidování plevele, který je rozmetán zpět na pole sklízecí mlátičkou, vynalezl australský farmář Nick Berry. Touto problematikou se zabývá mnoho let a dokonce na ni napsal doktorát. Svůj vynález pojmenoval Seed-Terminators.

Výrobu, prodej a servis technologie Seed-Terminators nyní převezme evropská rodinná společnost Zürn Harvesting, která se zabývá vývojem a výrobou sklizňových adaptérů pro světové výrobce sklízecích strojů. Vyrábí též pro adaptéry transportní vozíky.

A právě se sklízecí mlátičkou je úzce spjata i technologie Seed-Terminators. Vedení společnosti Zürn Harvesting vidí v mechanické likvidaci plevele obrovský potenciál. Seed-Terminators dokáže eliminovat klíčivost téměř u všech semen, které projdou sklízecím strojem. Potvrzují to i odborníci a nezávislé výzkumné ústavy.

Zařízení je instalováno na zadní straně sklízecí mlátičky a je mechanicky poháněno za pomocí pásů. Zařízení pracuje na principu síta a skládá se ze dvou vícestupňových vysoce výkonných drtičů. Semena jsou zachycena, rozdrcena a rozmetána zpět na pole.

Během posledních tří let bylo v Austrálii prodáno 100 kusů. Zürn úspěšně technologii otestoval v Evropě během letošní sklizňové sezóny. V současné době je tato technologie k dispozici u sklízecích mlátiček od výrobců John Deere, Claas, Case IH a New Holland.

Není to tak dávno, kdy Zürn Harvesting získal většinový podíl v anglickém výrobci Garford Farm Machinery Ltd., který se zabývá výrobou meziřádkových kypřičů pro mechanickou likvidaci plevelů. Zürn tak aktivně buduje vlastní výrobní sortiment strojů pro mechanickou likvidaci plevelů.