Kverneland Packomat Seeder jinak též secí pluh byl vyvíjen norským výrobcem Kverneland v devadesátých letech minulého století. Umožňoval provádět orbu, předseťovou přípravu a výsev plodin – to vše při jednom přejezdu.

Koncept secího pluhu se skládá z modulů. V podstatě se jedná o pluh s pěchem Packomat. Packomat je integrovaný půdní pěch, který je přímo spojen s pluhem. Nářadí působí tlakem 1000 kg; kotouče ve tvaru klínu si odřezávají svou cestu brázdami, narušují hroudy, zatlačují kameny, urovnávají a pěchují půdu. Tím se zajišťuje rychlé obnovení vodivosti kapilární vody. Pěch byl doplněn o výsevní ústrojí Accord. Traktor také musel mít v předním závěsu umístěn zásobník na osivo. Osivo se dopravovalo přes potrubí nad kabinou traktoru až do výsevního ústrojí na pěchu.

V druhé polovině devadesátých let byla vyrobena ověřovací série secích pluhů pro experimentální provoz a porovnání s konvenčními technologiemi zpracování půdy a setí. Několik experimentálních pluhů se dostalo k desítkám farmářů, a to i do Švédska. Vlastní testování v rámci studia provedla i Švédská univerzita zemědělských věd.

Švédská univerzita zemědělských věd během jednoho roku provedla mnoho srovnání mezi konvenčním setím a setím pluhem. Během testování a zjišťovaní údajů přímo u uživatelů, univerzita zjistila, že setí pluhem se neosvědčuje v tvrdší půdě. Univerzita uvedla, že secí pluh umožňuje výsev velmi brzy na jaře. Předčasné setí v některých případech vedlo k vyšším výnosům. Předčasné setí mohlo také likvidovat počet plevelů v některých fázích - nebylo ale určeno, zda je to z důvodu aplikované metody setí nebo dobrým načasováním setí – univerzita totiž neprovedla žádné předčasné setí konvenčními metodami.

Podle dotázaných uživatelů byl problém s výsevem do mírně tužší jílovité půdy - secí pluh nedokázal připravit půdu pro setí. Secí pluh měl své limity i na pozemcích, kde se často mění půdní podmínky - zpracování půdy a nastavení hloubky výsevu se liší a na secím pluhu bylo v těchto podmínkách obtížné nastavit hloubku výsevu. Většina uživatelů postrádala i další sekce na zpracování půdy – třeba smykovou lištu crossboard jako součást pěchu. Mezi výhody secího pluhu bezesporu patřilo snížení počtu přejezdů po poli. Několik let používání tohoto konceptu vedlo ke zlepšení strukturního stavu půdy. Švédská univerzita zemědělských věd při testování uvedla, že výhled do budoucna pro secí pluh Kverneland vypadá dobře. Kverneland ale už v současnosti nic takového sériově nevyrábí.

Unikátní video v češtině zachycuje práci secího pluhu Kverneland Packomat Seeder
Za možnost zveřejnění videa děkujeme pánům - Josef Straka a Vojtěch Hubálek.