Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá.
Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí.


O plodině:

Cukrovka  je dvouletá rostlina rozmnožující se semeny. V prvním roce vegetace vytváří přízemní růžici listů a zásobní orgán – bulvu, z které se vyrábí cukr. Ve druhém roce vegetace tvoří květní lodyhu, na které dozrávají semena.

Tvorba výnosu:

1/ počet rostlin na m2 (optimální počet 85.000 –100 000 jedinců na 1 ha )
2/ rovnoměrnost rozmístění
3/ průměrná hmotnost bulev ( průměrná hmotnost bulev v době sklizně 550 – 800 g )
4/ průměrný obsah cukru ( při cukernatosti 15 – 18% je v bulvě 90 – 120g cukru)

Hnojení cukrovky:

 • Výživa a hnojení patří k nejvýznamnějším intenzifikačním faktorům v pěstování.
 • Na řepařských půdách s vysokou sorpční schopností se využívá předzásobní hnojení.

Organické hnojení

 • Je prováděno chlévským hnojem . Dávka 30 – 50t/ha, optimální termín  15.8 – 15.9.
 • Kejda – použití se řezanou slámou ( 50 m3/ ha ) sušina nejméně 6%

Fosfor

 • je přijímán ve formě ortofosfátu – k biochemické fosforylaci,
 • je přijímán rovnoměrně po celou dobu vegetace
 • aplikace na podzim na strniště spolu s organickou hmotou

Draslík

 • ovlivňuje příznivě cukernatost , je , ale i součástí rozpustných popelovin a tím  nepříznivě působí při zpracování cukrovky

Dusík

 • rostlina přijímá převážně ve formě nitrátů a rychle transportuje do listů, největší příjem červen – červenec
 • cukrovka je citlivá na přehnojení N – klesá cukernatost
 • hnojení je dnes často prováděno na základě jarního rozboru půd na obsah N
 • provádí se při předseťové přípravě – základní hnojení – 2/3 N
 • problematické je hnojení především hnojení dusíkatými hnojivy obsahující amidický a amonný N- poškozuje cukrovku při vzcházení
 • hnojení během vegetace by mělo být ukončeno do 31.5, pozdější hnojení snižuje výnos a kvalitu

Osivo

Vlastnosti osiva:

 • geneticky založená jednoklíčkovost,  kvalitní osivo má 98 – 100%
 • vysoká klíčivost , nad 90% – umožňuje set na konečnou vzdálenost
 • vysoká energie klíčivosti  – umožňuje hromadné klíčení osiva
 • vysoký výnosový potenciál v genetickém základu osiva
 • dobrá vysévatelnost – kalibrace – normální kalibrace (3,75 – 4,75 mm)

Termín a hloubka setí:

 • termín setí se řídí vyzrálostí půdy, v mnohaletém průměru dávají nejlepší výsledky porosty založené v 1 dubnovém týdnu – každý ročník je však jiný
 • vhodnější je setí ve směru předseťové přípravy
 • jakmile je půda zralá je třeba okamžitě přistoupit k osevu
 • hloubka setí – běžně 2 – 3 cm

Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31