Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá.
Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí.

Soufflet Agro - klub SOILTEQ

SOILTEQ

Stále se zvyšující nároky na intenzifikaci zemědělské produkce nutí zemědělce dosahovat vysokých výnosů pro zhodnocení nákladných agrotechnických vstupů. I přes precizní přístup a využití nejmodernější techniky je ale často dosahováno nižších výnosových výsledků, nestability kvality produkce při výrazných meziročníkových výkyvech daných citlivostí plodin, ale především půd k výkyvům počasí, které vyplývají z postupné změny klimatu. Stav zemědělských půd bije na poplach. Příčinou je dlouhodobé zanedbávání péče o půdní úrodnost, obsah organické hmoty, absence hnoje, osevní postupy zaměřené na komerční plodiny bez zlepšujících plodin jako jsou pícniny či luskoviny. Výsledkem jsou poruchy půdní úrodnosti, tedy špatný fyzikální stav, nízký obsah humusu, nízké zastoupení Mg na sorpčním komplexu a poruchy biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech a výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti na počasí. Filozofie SOILTEQ je založena na vytvoření dlouhodobě funkčního systému s využitím šetrných postupů vedoucích k podpoře půdní úrodnosti, dosažení stabilních a vyrovnaných výnosů a zajištění perspektivní zemědělské výroby i pro další generace. Základní postupy, jako je vytvoření trvalého zeleného pokryvu a redukce zpracování půdy, kdy pluh je nahrazován prací kořenů vhodně volených meziplodin, je nezbytné kombinovat se správně nastaveným systémem herbicidní ochrany. Integrace těchto postupů vyžaduje znalosti a zkušenosti včetně využití výsledků výzkumných pracovišť. V rámci klubu SOILTEQ sdružujeme přemýšlivé farmáře, kteří mají možnost načerpat informace na pravidelných seminářích.


Více na :http://www.soilteq.eu/cs/

Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29