Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá.
Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí.

Průzkum byl proveden 17. až 19. 7. 2017 na 63 lokalitách v Čechách. Četnost napadení se pohybovala od 0 do 64 % napadených rostlin, průměrná četnost napadení byla 22,7 %. Index napadení (vypočtený z četnosti a intenzity napadení) se pohyboval od 0 do 29,6 %, průměrný index napadení byl 8,97 %.

logo MSD

hlízenka na řepce

Průzkum byl proveden 17. až 19. 7. 2017 na 63 lokalitách v Čechách.

Četnost napadení se pohybovala od 0 do 64 % napadených rostlin, průměrná četnost napadení byla 22,7 %.

Index napadení (vypočtený z četnosti a intenzity napadení) se pohyboval od 0 do 29,6 %, průměrný index napadení byl 8,97 % (viz mapa).

 

Mapa: Napadení rostlin ozimé řepky hlízenkou obecnou, 2017, ČR

mapa napadení hlízenkou obecnou

Ovlivnění výnosu hlízenkou obecnou je možné předpokládat u cca poloviny ploch.

Lokality s více poškozené hlízenkou obecnou jsou v oblasti: Českolipska, Královéhradecka,

Chrudimska, Chomutovska, Nymburska, Kutnohorska, Příbramska a Domažlicka a dále v části okresů Benešov, Strakonice, Rokycany, Písek a Plzeň jih a Plzeň západ.

Při porovnání odrůd nebyl zjištěn výrazný rozdíl v napadení (kromě více napadené odrůdy Inspiration).

Vliv termínu setí se projevil tím, většina více napadených porostů byla seta dříve (převážně do 20. 8. 2016), jedná se tedy o rannější porosty, které nakvétaly dříve a opad korunních plátků (doba nejvhodnější pro rozvoj infekce) u nich přišel dříve, kdy bylo ještě dostatek srážek.

Signalizace k ošetření byla vydaná 9. 5. 2017, poslední významné srážky přišly v polovině května.

Celkově bude výnos u řepky ozimé nižší, než se původně předpokládalo, a to ze dvou

příčin - nízká HTS z důvodu sucha a dále napadení hlízenkou obecnou.

hlízenka na řepce

 

Zpravovala Ing. Milena Bernardová podle MSD fyto Čechy


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31